Verkeersveiligheid in Nistelrode

Verkeersveiligheid 6 6 Comments

2012 heeft het centrum van Nistelrode duidelijk veranderd. Het nieuwe plangebied Sparrenweide biedt onze jongeren uitzicht op een aantal appartementen met daaronder de nieuwe supermarkt van de Jumbo met een aantal aanvullende commerciële ruimten. Verder geeft het nieuwe Nesterle gebouw ons een goed beeld van hoe moderne architectuur de historische bouw van de jongensschool integreert in een Brabants stukje nieuwbouw dat in z’n geheel het multifunctionele gemeenschapshuis gaat vormen. Het SCCN bestuur is nu druk bezig met de organisatie van de dagelijkse routine activiteiten die met ingang van mei 2013 van start gaan. Hebt u belangstelling of wilt u een bijdrage leveren bij het opzetten van een goed draaiend gemeenschapshuis kijk dan naar de 2 gemelde vacatures zoals vermeld op mooinisseroi of neem contact met het stichtingsbestuur van SCCN.

De dorpsraad, die met ondersteuning van een speciale projectgroep de bestaande verkeersknelpunten in beeld gebracht heeft, is in druk overleg met de gemeente en andere belanghebbenden om met het huidig en toekomstig verkeersaanbod ons centrum veilig en goed toegankelijk te houden. Hiervoor heeft men samen met de gemeente en ondersteunende verkeerskundigen een openbare bijeenkomst georganiseerd. Hier zijn mogelijke visies, waarmee het snel en langzaam verkeer met behoud van de wederzijdse veiligheid elkaar maximaal ruimte biedt, met de inwoners besproken. Uit de getoonde voorbeelden hiervan blijkt dat de ruimtelijke indeling van Laar, Weijen en hiermee verbonden kruisingen de nodige aanpassingen behoeft. Een week na deze gezamenlijke bijeenkomst werd de dorpsraad verrast door het nieuws dat op kort termijn bij van Tilburg vlakbij de kruising met de Heuvelstraat een extra bushalte met een voetgangersoversteekplaats ingericht moet worden. Het laatste raadbesluit spreekt over een direct uit te voeren opdracht voor de voetgangersoversteekplaats zoals dat tijdens de laatste raadsvergadering door een aangenomen motie bepaald is.

De dorpsraad vindt het van belang om eerst een goed geïntegreerd verkeersafwikkelingplan met de inwoners af te stemmen voordat men overgaat naar de uitvoering van deeloplossingen. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor bestaande problemen zoals:

 • beperkte parkeerplaatsen en verordeningen
 • een voetganger en rolstoel vriendelijk centrum
 • groter verkeersaanbod als gevolg van een meer dynamisch centrum met de herbouw van de Brouwershoeve en een grotere zuigkracht van Uden Noord

Op basis van zo’n goed uitgewerkt en afgestemd geïntegreerd plan kan men afhankelijk van de urgentie en beschikbaar budget overgaan naar deeloplossingen die gezamenlijk zonder te veel extra kosten leiden tot de iteindelijke geplande totaal oplossing. Hebt u belang bij de uitkomst van deze aanpassingen of hebt u hierover aanvullende wensen of ideeën laat het dan hieronder horen.

 


 1. Bob Janssen - januari 14, 2013

  Jullie kunnen prachtige frase bedenken voor het nieuwe dorpshuis maar ik vind het een ontzettend lelijke schuur die absoluut niet in het straatbeeld past.

  • Arie Kemps - januari 14, 2013

   Beste Bob, 
   Bedankt voor je reactie en wij stellen vast dat meerdere inwoners jouw opvatting delen. Op het moment dat de dorpsraad zijn eerste project opstartte in 2011 waren de plannen rond het uiterlijk van het nieuwe gemeenschapshuis al bepaald. Wel hebben wij hierover de nodige opmerkingen gemaakt maar hebben ons bij de geselecteerde meerderheid, die hierover iets te zeggen hadden, neer moeten leggen. Laten we er het beste van maken en mogelijk dat het als totaal beeld aangekleed met alle omgeving bepalende factoren toch nog een aantrekkelijk centrum beeld laat zien. Voor voorliggende keuzes hopen wij op een massale betrokkenheid zodat de meerderheid van stemmen daarvoor bepalend zal zijn.
   Arie Kemps

 2. john van den boogaart - januari 21, 2013

  ik weet niet waar de bushalte gepland(welke kant vd weg),
  maar voor de winkel van van Tilburg ….alleen maar invalide parkeerplekken/bushalte,
  mvg,

  john van den boogaart

  • Arie Kemps - januari 25, 2013

   Beste John, Zover het ons nu bekend is gaat van Tilburg de boerderij integreren in de kledingzaak. Als gevolg daarvan wordt de nieuwe hoofdingang geplaatst tussen de boerderij en de zaak. Op dit moment is daar nog een inrit en een dubbele groene poort. Juist tegenover deze nieuwe hoofdingang is de voetgangersoversteekplaats gepland. De bushalte is geprojecteerd voor beide rijrichtingen en wordt in eerste instantie uitgevoerd zonder verhoogd instapplatform terwijl de bus op de rijbaan blijft staan. Hiermee ontstaat er tijdens de busstops een nog onveiliger verkeerssituatie voor fietsers en auto’s die op dat moment de bus inhalen en dan vervolgens slecht zicht hebben op de voetgangersoversteekplaats of op de kruising met de Heuvelstraat. Ons inziens dus een keuze tussen extra comfort van het OV of een nog gevaarlijker verkeerssituatie. Wat heeft jullie voorkeur ??

 3. Martie - januari 21, 2013

  Zo min mogelijk parkeerplekken tussen heuvelstraat en de wan. 
  Geef duidelijke routes aan naar de parkeerplaatsen Beekgraaf,  achter van Tilburg, tegenover van Tilburg en bij het Kruidvat. 
  Hiermee bevorder je de doorstroming maar verbeter je vooral de veiligheid van de fietsers. 
  Een eventuele bushalte bij van Tilburg is een goede zaak evenals invalideparkeerplaatsen en een in- en uitstapplek voor autopassagiers.
  Maar alle maatregelen dienen vanuit een integraal plan  van aanpak uitgevoerd te worden voor een optimaal effect.

 4. Arie Kemps - januari 23, 2013

  Het gesprek bij de gemeente gisteren heeft ons geleerd dat binnenkort een verkeersbesluitvoorstel,warmee de inwoners geinformeerd worden over de geplande bushalte en voetgangersoversteekplaats op het Laar voor de ingang van de zaak van van Tilburg Hebt u daarover een mening of aanvullende wensen lees dan deze publikatie en reageer binnen 2 weken na de publikatie datum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *