De voortgang van het zorgplatform

Zorgplatform 0 No Comments

Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wetgeving steeds duidelijker en heeft ook de 1ste kamer zijn goedkeuring gegeven aan de transitie van de jeugdzorg. Dit betekent dat m.i.v. 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de totale jeugdzorg. Buiten deze jeugdzorg wordt ook de huishoudelijke zorg voor minder valide plus een aantal daarvoor benodigde voorzieningen als directe verantwoordelijkheid bij de gemeente neergelegd. Samengevat een aantal nieuwe taken die op het bordje van de  gemeente komen en de vraag is dan ook hoe de gemeente er in slaagt om daarbij ook nog de vereiste kostenbesparing te realiseren. Het zorgplatform verdiept zich reeds ¾ jaar in deze transitie en betrekt zich bij het vormen van de nieuwe structuur waarbij leefbaarheid hun grootste prioriteit is.

Het zorgplatform, dat in het belang van al onze inwoners zich in deze totale ontwikkeling verdiept heeft begin maart weer een nieuwe bijeenkomst waarvoor zich meerdere belangstellenden gemeld hebben, Het platform zal deze belangstellenden betrekken bij het verder uitwerken van taken die gericht zijn op een duidelijke ondersteuning van de burger bij het vinden van de voor zijn behoefte best passende ondersteuning. Hiervoor denken wij aan een centrale loketfunctie die voor iedereen toegankelijk is en de burger begeleidt naar de juiste zorg of welzijnsinstelling. Tenslotte willen we die loketfunctie ook belasten met de bewaking van de juiste kwaliteit van de uitvoering. In 2de wij voor een minder verdeelde zorg en welzijn dienstverlening. Hierbij denken wij aan een meer intensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen ( meer dan 30) waarvan de nu bestaande individuele diensten veel overlappingen vertonen binnen hetzelfde werkgebied. Het tot stand brengen van een netwerk waarin alle inwoners zich herkennen en onderling vertrouwen opbouwen heeft de grootste prioriteit. Om hiervoor de benodigde overtuigingskracht te ontwikkelen is een breed draagvlak van onze inwoners een vereiste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *