Jouw zorg wegbezuinigd door de overheid ?

Zorgplatform 0 No Comments

Recente informatiebijeenkomsten van de KBO Nistelrode (WMO) en wekelijkse publicaties maken pijnlijk duidelijk dat er knelpunten ontstaan in de zorg. De Dorpsraad stelt vast dat er in Nistelrode behoefte is aan ondersteuning ten gevolge van deze “Kanteling”. Voorbeelden van buurgemeenten en nieuwe beleidsnota’s tonen dat maatwerk noodzakelijk is om de gevraagde zelfredzaamheid en solidariteit te ontwikkelen. 

Een aantal enthousiaste dorpsbewoners hebben de handen ineengeslagen en zich verdiept in enerzijds de nieuwe regelgeving van de overheid en anderzijds is er contact gezocht met de nieuwe succesvolle organisatiestructuren in de zorg. Deze info vraagt een aantal structurele veranderingen die met volledige steun van alle inwoners de nu bestaande dure zorgstelsels moet gaan vervangen om uw zorg zeker te stellen. In Noord-Brabant zijn reeds 8 seniorencoöperaties actief en nog een 6 tal zijn in voorbereiding, graag sluiten wij ons aan bij deze ontwikkeling maar daarbij is uw steun en informatie nodig om onze inwoners in hun eigen vertrouwde Nistelrode te ondersteunen.

Wij organiseren daarvoor op 26 november een informatieavond met een programma dat u informeert over uw nieuwe toekomstige zorg en waarbij uw gevraagd wordt hoe deze het best op uw behoefte afgestemd kan worden. Hebt u belangstelling voor onze aanpak en nog wat vrije tijd beschikbaar dan roepen wij u op ons daarbij te helpen. Met name diegene met enige zorgervaring zijn van harte welkom om het uitdagende project mee vorm te geven. Aanmelden kan via ons contactformulier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *