Mark van de Veerdonk als ambassadeur voor zorg en welzijn

Zorgplatform 0 No Comments

Afgelopen dinsdagavond heeft de zorginfoavond van de Dorpsraad Nistelrode plaatsgevonden in cultureelcentrum Nesterle. Zorginstellingen uit de regio en dienstdoende in Nistelrode waren hierbij uitgenodigd en de opkomst was geweldig te noemen! Veel zorginstellingen uit Uden/Veghel/Oss hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en waren aanwezig. De zorgavond werd georganiseerd door het zorgplatform van de Dorpsraad Nistelrode.

Aanleiding voor de zorgavond komt voort uit een initiatief van de dorpsraad Nistelrode. Vele publicaties over de kanteling in de zorg en welzijn die 1 januari 2015 van kracht worden hebben de bezorgdheid van de dorpsraad opgeroepen. Voorbeelden hoe andere Brabantse kernen hiervoor al eigen belangenplatforms, die in hoofdzaak gebaseerd zijn op eigen burgerkracht, opgericht hebben,vormen de inspiratie om ook in Nistelrode onze toekomstige leefbaarheid te waarborgen. Dit platform van 9 inwoners is begin juni 2013 aan het werk gegaan. Hierbij hebben zij zich verdiept in de kanteling, die de voorgenomen structuurwijziging in de zorg en welzijn vanuit Den Haag beschrijft. Deze avond was georganiseerd om de resultaten van de eerste 6 maanden werk met de inwoners te delen en met hun in discussie te gaan of de uitkomsten daarvan voldoende draagvlak hebben bij de inwoners of dat er andere wensen leven waardoor de uitgezette koers bijgesteld moet worden.

De opkomst toonde een goed gevulde zaal van 95 belangstellenden. De avond werd geopend door de voorzitter Arie Kemps van de dorpsraad, initiatiefnemer van deze avond. Een aantal mensen van dit platform, waaronder Wil van Mil ondersteunde de organisatie van deze avond. Gastsprekers zoals Don van Sambeek en Mark van de Veerdonk zorgde voor goede praktijkvoorbeelden waarbij Mark specifiek aandacht vroeg hoe de burgerkracht geïnspireerd kan worden met zijn zoektocht naar de jolige kant van het onderwerp en de wijze waarop zorg en welzijn door de sprekers en publieksvragen verwoord was.

Na een korte introductie van de wensen en lopende activiteiten van de dorpsraad werden de gevolgen voor onze burgers van de kanteling toegelicht. Dit betreft zorg en welzijn voor alle leeftijden en is zeker niet beperkt tot de ouderen onder ons. Hierbij werden voorbeelden genoemd die te maken hebben met zaken zoals: Gezondheid, Opvoeding, Onderwijs. Werk, Relatie en Inkomen.

Vervolgens deelde Don van Sambeek als voorzitter van de zorgcoöperatie in de gemeente Laarbeek zijn ervaringen met de oprichting en de uitvoering van een al 7 jaar goedlopende zorgcoöperatie met meer als 300 leden. Hierbij kwam duidelijk naar voren hoe een aantal  eigenschappen van de burgerkracht benut kunnen worden om de zorgvrager en zorgverlener op een slimme manier te verbinden waarbij de kwaliteit voor beide partijen door de goede onderlinge band meer dan gewaarborgd is. Deze sessie werd afgerond door het presenteren van een overzicht van alle in Nistelrode beschikbare instellingen, professioneel en vrijwilligers, waarbij het overzicht duidelijk aangaf hoe complex het voor de zorgvrager is om zijn weg naar de juiste dienstverlening te vinden. Het incomplete overzicht toonde 21 verschillende dienstverleners en 54 verschillende diensten. Hierbij ziet men dan een aantal diensten die door meerdere instellingen aangeboden worden.

De pauze, voorzien van een rondje koffie en thee, werd gebruikt om de belangstellenden hierover met elkaar te laten discussiëren waarbij tegelijkertijd een schriftelijk evaluatieformulier over nut, noodzaak en verdere belangstelling ingevuld werd. Na de pauze werd het geheel kort samengevat waarna Arie en Don plaats namen aan de forum tafel om te reageren op alle publieksvragen en opmerkingen. Hier ontstond een brede discussie waarbij ook kritische opmerkingen van de dokterspraktijk en andere bij de zorg betrokken organisaties in beeld kwamen. Juist deze kritische vragen gaven meer diepgang rond het onderwerp waarbij beide forumsprekers ruim voldoende achtergrondinformatie in beeld brachten om naar voren gebrachte onzekerheden weg te nemen en een breed draagvlak voor het nut en de noodzaak om het platform te waarborgen. Een afsluitende vraag om de hand op te steken om het platform op de hieruit voortgekomen koers door te laten gaan bracht veel handen in de lucht.

Het laatste half uur was voor Mark die tijdens de avond aandachtig geluisterd had en niet schroomde om met zijn dialect een aantal uitspraken en sprekers te vertalen naar lokale levensverhalen. De combinatie van historische gebruiken en de toekomstige zorg het publiek hielpen hierbij het publiek om de berg aan informatie van die avond steviger in hun herinnering op te bergen. Regelmatig werd zijn presentatie met duidelijk applaus onderbroken. Verder gaf hij een aantal tips hoe dit onderwerp verder ontwikkeld kan worden. Samengevat Mark was hierbij duidelijk veel meer als de moeite waard, een echte ambassadeur voor onze toekomstige leefbaarheid.

Wil van Mil, lid van de initiatiefgroep bedankte aan het eind van de avond de aanwezige sprekers en Mark v/d Veerdonk voor hun geboden diensten en wenste allen succes toe. Kortom een geslaagde avond met een goede opkomst en als gevolg gaat het platform samen met de burgers op zoek naar de volgende mijlpaal voor een goed zorg en welzijn niveau in Nistelrode.

Wilt u de presentaties nog een keer zien of lezen dan kunt u deze hieronder downloaden:

Dorpsraad presentatie (powerpoint)

presentatie tot uw dienst (powerpoint)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *