Zorgvragen aan de politieke partijen

Zorgplatform 0 No Comments

Juist nu de totale verandering binnen de gezondheidszorg en welzijn in volle gang is en januari 2015 genoemd wordt als definitieve ingangsdatum zijn geen duidelijke keuzes te herkennen in de wekelijkse publicaties van onze politieke partijen. Ook de verkiezingsprogramma’s zijn hier niet helder over. De algemene vrijblijvende opmerkingen per politieke partij lijken zo veel op elkaar dat de inwoners   nauwelijks een politieke keuze kunnen maken. Wel vormt de kanteling in gezondheidszorg en welzijn de grootste beleidsverandering en plaatst de gemeente voor een aantal nieuwe verantwoordelijkheden. Omdat de nieuwe wetgeving bestaat uit richtlijnen waarbinnen de gemeente veel ruimte krijgt voor eigen keuzes bieden de voorstaande verkiezingen alle mogelijkheden om de  inwoners hierbij te betrekken. Wel is het dan van belang dat de verkiezingsprogramma’s duidelijk maken wat er gekozen kan worden en hoe de verschillende partijen hun voorkeur daarover uitspreken.

Het zorgplatform Nistelrode, dat met de in Nistelrode beschikbare dienstverleners hierover in gesprek is, heeft tijdens de algemene info bijeenkomst in het Nesterlé gebouw op 26 november een aantal wensen vastgesteld die bij het uitwerken van de nieuwe opzet voor onze burgers van het grootste belang zijn. Samen met de inwoners heeft het zorgplatform Nistelrode o.a. de volgende tekortkomingen vastgesteld:

• Veel onbekendheid over de voorstaande veranderingen voor jeugdzorg, minimabeleid, minder valide zorg waaronder ouderen en de financiële consequenties voor de inwoner,
• De beschikbaarheid van een enorm groot aantal (>30) zorg en welzijndienstverleners maakt het inwoners moeilijk om voor hun zorgbehoefte de juiste zorgverlener te vinden.
• Zorgvragen die door het WMO loket doorverwezen worden naar een van de vele instellingen worden onduidelijk en drempel verhogend ervaren.
• De zorgvrager die voor zijn zorg meerdere dienstverleners nodig heeft mist de deskundigheid om hierover de regie te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *