ONZE MAASHORST IN 2020 ?

Algemene informatie 1 1 Comment

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied.

Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en Beheersplan, kortweg IBeP, toegewerkt naar een Maashorst 2020, waarbij ruim baan gemaakt wordt voor zogeheten procesnatuur. Dat is natuur waarbij de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. De onlangs gestarte begrazing met de combinatie van Exmoors, Taurossen en Wisenten is hierin een belangrijke stap. Rond 2020 streeft men ernaar een begrazingsgebied van 1500 hectare gerealiseerd te hebben. In 2050 mikt men erop dat het begrazingsgebied bijna de hele Maashorst (3500 hectare) zal beslaan.

Nu de recreanten en omwonenden de gevolgen van de eerste veranderingen ervaren, wordt duidelijk dat de recreatieve ruimte, de vrije toegang en de veiligheid van het gebied sterk beperkt gaat worden door de voorrang die gegeven wordt aan begrazing. De verontruste signalen daarover roepen veel vragen op. Ook binnen Bernheze. De Dorpsraad Nistelrode heeft zich, als het meest bij dit gebied betrokken kerkdorp van Bernheze, samen met dorpsraden en burgerbewegingen uit de omliggende kerkdorpen van andere Maashorst-gemeenten, verbonden in een samenwerkingsverband: de Maashorstburgers.

Samen met de georganiseerde recreanten, zoals ruiters, menners, mountainbikers en met de natuurliefhebbers overleggen de dorpsraden en de Maashorstburgers in de nieuw opgerichte Gebruikersraad van de Maashorst. Deze raad verdiept zich in de toekomstplannen en in de Tussenevaluatie daarover, die pas is uitgebracht. Verder pleiten wij daar voor de behoeften van de bewoners van het gebied en spannen we ons in om de plannen te nuanceren. De gemeenteraden van Bernheze, Uden, Landerd en Oss, behandelen in september 2017 het bijgestelde beleid voor de Maashorst. Ze doen dat op basis van signalen vanuit de politiek, de verbetervoorstellen van de Gebruikersraad. Wij hebben daarvoor ook uw ideeën als omwonenden nodig.

Daarom vragen wij alle inwoners om zowel de inhoud van het Maashorst Manifest als die van het IBeB te bestuderen. Deze stukken zijn beschikbaar op de site www.allemaalmaashorst.nl en geven een duidelijk beeld  van de inrichting van de Maashorst in de jaren 2020 en 2050. De eerste reactie van de Maashorstburgers daarop vindt u in het stuk “Meer Maashorst, Minder Graashorst” (download als .pdf)

Uw reactie zien wij graag tegemoet in een mail gericht aan arie.kemps@live.nl, zodat we in september 2017 uw ideeën kunnen gebruiken om de beleidsmakers in de vier gemeenten ook namens u te adviseren.


  1. Hoe zo onze Maashorst……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *