Posts Tagged ‘maashorst’

ONZE MAASHORST IN 2020 ?

Algemene informatie 1 1 Comment

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied.

Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en Beheersplan, kortweg IBeP, toegewerkt naar een Maashorst 2020, waarbij ruim baan gemaakt wordt voor zogeheten procesnatuur. Dat is natuur waarbij de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. De onlangs gestarte begrazing met de combinatie van Exmoors, Taurossen en Wisenten is hierin een belangrijke stap. Rond 2020 streeft men ernaar een begrazingsgebied van 1500 hectare gerealiseerd te hebben. In 2050 mikt men erop dat het begrazingsgebied bijna de hele Maashorst (3500 hectare) zal beslaan. Lees meer

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied. Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en […]

Read More